^Wróć na górę strony

Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców

 Stacja SP2KDS bierze czynny udział‚ w ™międzynarodowym weekendzie latarnianym pracują…c z Latarni Morskiej Port Pół‚nocny w Gdań„sku (SPL01, oznaczenie międzynarodowe POL006).

Pracujemy na pasmach 3,7MHz, 7MHz, 10MHz, 14MHz i 144MHz, na chwilę™ obecną… zrobionych jest ponad 420 łą…cznoś›ci.

Lokalnie na FM jesteś›my na 145,400MHz, dzię™ki uprzejmoś›ci Piotrka SQ6VY obecni jesteś›my także na APRSie

Copyright © 2013. Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców  Rights Reserved.